مجموعه بزرگ ریتم های لُری

در این مجموعه انواع ریتم های لُری با الگو های مختلف نواخته شده است که بصورت رایگان در اختیار علاقه مندان قرار داده ایم .
نوع نوازندگی ریتم ها در این مجموعه به شکل اصیل میباشد و در ضبط آنها سعی شده که زیاد از افکت های صوتی استفاده نشود .
نوازندگان و آهنگسازان میتوانند با ذکر نام منبع از این مجموعه در آثار خود استفاده کنند و همچنین هنرجویان برای تمرین های خود میتوانند استفاده کنند .
ساز های استفاده شده در این مجموعه تمبک و دهل هستند .
مدت زمان تقریبی هر کدام ۱۰ دقیقه میباشد .
نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

تنبک ۲-۴

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

سه پا دهل ۱

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

سه پا دهل ۲

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

سه پا تنبک ۱

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

سه پا تنبک ۲

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

سه پا تنبک ۳

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

سه پا دهل و تنبک

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

سه پا دهل ۳

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

سنگین سما دهل

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

سنگین سما تنبک ۱

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

سنگین سما تنبک ۲

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

سنگین سما دهل و تنبک

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

اوشاری تنبک ۱

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

اوشاری تنبک ۲

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

اوشاری دهل و تنبک

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

اوشاری دهل ۲

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

لرزونه دهل و تنبک

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

لرزونه دهل ۱

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

لرزونه دهل ۲

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

دستمالبازی سنگین دهل

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

دستمالبازی دهل

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

چوپابازی دهل ۱

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

چوپابازی دهل ۲

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

چیپی دهل

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

چمرونه

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

بهیگ

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

علیدوستی ریتمی

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

سنگین ۶-۸

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

۲پا تنبک ۱

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

۲پا تنبک ۲

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

دوپا دهل ۲

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

۲پا تنبک و دهل

نوازنده دهل و تمبک ، ضبط و میکس : تمندر دهقانی

دانلود

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.