ویدیو ها

پخش ویدیو

اعجاز کمان و کیهان 

کمانچه آلتو : تمندر دهقانی

با تصاویر بازسازی شده از کیهان

پخش ویدیو

موزیک ویدیو دِل نُودِرار

خواننده و کمانچه : تمندر دهقانی

نی هفت بند : سجاد جمالی گندمانی

تمبک : منصور خیری

دهل : صفر افرازه

شعر : دکتر آرمان راکیان

تهییه کننده و کارگردان : علی حسینی

تصویرگران : علی حسنوند ، فرشید کرم الهی

تدوین : علی قدرتی

پخش ویدیو

موزیک ویدیو لَرزونَه (شونَه شَکی)

بر اساس نواخته های استاد شاهمیرزا مرادی

نوازنده کمانچه و دهل : تمندر دهقانی

تصویر و تدوین : سیاوش شهبازی

پخش ویدیو

موزیک ویدیو لِیلونه
کمانچه : تمندر دهقانی 
دهل : محسن افرازه 
تمبک : رضا ارشادی
تهیه کننده و کارگردان : علی حسینی 
تصویرگران : محمد ملکی ، مصطفی حسینی 
تدوین : سجاد امیری