ویدیو ها

پخش ویدیو

موزیک ویدیو لَرزونَه (شونَه شَکی)

بر اساس نواخته های استاد شاهمیرزا مرادی

نوازنده کمانچه و دهل : تمندر دهقانی

تصویر و تدوین : سیاوش شهبازی

پخش ویدیو

موزیک ویدیو لِیلونه
کمانچه : تمندر دهقانی 
دهل : محسن افرازه 
تمبک : رضا ارشادی
تهیه کننده و کارگردان : علی حسینی 
تصویرگران : محمد ملکی ، مصطفی حسینی 
تدوین : سجاد امیری