کُوگ مِیل زرین

 

خواننده : حشمت بازرگان

تنظیم و نوازنده سازها : تمندر دهقانی

مِه شَیل و شَکَت دیری ریِیلم

مِه تینی ویِر آو کَلَه کویِیلم

کُوگ مِیل زرین خدا خو کِردی

روح و دل و گیون مِنِت کُیل بِردی

 

فِرَه خوشِم هَت اِ هان هاوانیت

دِلمَه چیمِیلِم بیِمَه باوانیت

کُوگ مِیل زرین خدا خو کِردی

روح و دل و گیون مِنِت کُیل بِردی

 

تو اِ اَ کُن رو مِه اِ ایی کُن رو

پُلی بسازیم ری هَردِکمُ بو

کُوگ مِیل زرین خدا خو کِردی

روح و دل و گیون مِنِت کُیل بِردی

 

ایسِه کِ هَردِک چی یَک بی کَسیم

پُلی بسازیم وَ یَک برَسیم

کُوگ مِیل زرین خدا خو کِردی

روح و دل و گیون مِنِت کُیل بِردی

 

دَردِت اَرکولِم سوزَه هُوِم بیِرِم

هویی سیر اِ سِیلِ چیِمت نمیِرِم

کُوگ مِیل زرین خدا خو کِردی

روح و دل و گیون مِنِت کُیل بِردی

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.